Menu

0 items

Casamorati

Casamorati là một bộ sưu tập các loại nước hoa cổ điển của Xerjoff, lấy cảm hứng từ nghệ thuật nước hoa cổ của nước Ý.Thương hiệu tái tạo lại lịch sử của dòng nước hoa ra đời tại Ý vào thế kỷ 19, với mục đích bảo vệ di sản lịch sử và nghệ thuật của thời kỳ Art Nouveau tráng lệ.

Casamorati is a collection of vintage fragrances by Xerjoff , inspired by the ancient art of Italian perfumery. The brand recreates the history of this glorious house of fragrances founded in Italy in the 19th centuries, with the intention of safeguarding the historical and artistic heritage of the glamorous Art Nouveau era.