Menu

0 items

The Merchant of Venice

The Merchant of Venice là một thương hiệu Niche Perfume có nguồn gốc từ Nghệ thuật Nước hoa cổ đại, bắt nguồn ở Venice và từ những tuyến giao dịch qua nhiều thế kỷ với phương Đông. Dòng nước hoa này được lấy cảm hứng từ "Mude", những tuyến thương mại hàng hải bao phủ một khu vực rất rộng lớn từ châu Á đến châu Phi, và châu Âu cho đến hết khu vực vùng biển phía Bắc.

Lịch sử và sự uy tín của thương hiệu được thể hiện chính bởi những mùi hương quý giá từ các nhà chế tạo nước hoa, tái hiện lại các công thức cổ xưa. Những sáng tạo tinh xảo được gói trọn lại trong những chai nước hoa quý giá lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác thủy tinh có lịch sử hàng thiên niên kỷ của Venice. Lịch sử và văn hóa là nền tảng của The Merchant of Venice, được kết hợp hoàn hảo trong những chai nước hoa của thương hiệu này.

The Merchant of Venice is a Niche Perfume brand that has its conceptual origins in the ancient Art of Perfumery originated in Venice and from its centuries old trade with the Orient. The line is inspired by the “Mude,” the maritime trade routes that covered a very large area from Asia to Africa, and on to Europe as far as the Northern Seas.

The historic nature and the prestige of the brand expresses itself by precious fragrances carried out by perfurmers who reinterprete the ancient recipes. The sophisticated creations are boxed in precious perfume bottles inspired by the millenary art of Venetian glass. History and culture are at the base of The Merchant of Venice.