Menu

0 items

Smith's Rosebud Salve

Smith's Rosebud Valve

Công ty Rosebud Perfume được sáng lập vào năm 1895 bởi ông George F. Smith. Nhiều phụ nữ đã nhận thấy rằng Rosebud Salve là một trong những sản phẩm kỳ dịu với rất nhiều tính năng hữu ích mà bạn nên luôn luôn có bên mình. Hãy giữ một tuýp trong giỏ của bạn và một hộp trong tủ thuốc ở nhà để có thể sử dụng bất cứ khi nào cần. Bạn sẽ không thể biết trước được khi nào làn da của mình cần làm dịu hay giữ ẩm và Rosebud có thể giải quyết tất cả những vấn đề này trong bất kỳ tình huống nào.

Các bộ lọc có hiệu lực